Archive for February 7th, 2012

list do Pani Ady Dziewanowskiej z okazji 95 urodzin

” Trudno być Polakiem                                                               Milwaukee, 11 lutego 2012
nie nosząc w sobie tego dziedzictwa,
któremu na imię Polska”
Jan Paweł II

Sznonwna Jubilatko,
Przytoczone na wstępie słowa naszego Wielkiego Rodaka obrazują, jak ważna w życiu ludzkim jest wiedza i jaką wagę przywiązywać powinniśmy do edukacji młodych pokoleń. Wyraża się w nich również szacunek dla osób – tych, którzy to dziedzictwo przekazują. To dzięki Pani, Pani Ado, wychowawcy kolejnych pokoleń, “oświecona” społeczność może odgrywać znaczącą rolę tam, gdzie przyszło jej żyć. Może obficie czerpać ze skarbnicy, jaką jest kultura własnego narodu, ale też i tę kulturę wzbogacać, bronić przed zniknięciem, nadawać jej sens. Pani działalność, jako wychowawcy młodych pokoleń, w tym dziele zapisuje się złotymi zgłoskami.
Chciałbym Pani uroczyście i serdecznie podziękować za to, że kształtuje Pani ludzi, którzy pamiętają skąd pochodzą; ludzi, którzy cenią swoje tradycje, którzy mogą wnieść wiele w życie kraju emigrantów. Dziekuję Pani za przekazywanie wiedzy, podtrzymywanie i kontynuowania dziedzictwa, któremu na imię Polska.
W imieniu własnym i Kongresu Polonii Amerykańskiej w Wisconsin, życzę Pani wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wytrwałości w pięknym dziele utrwalania kultury – znaku Polskości na obczyźnie.200 lat niech żyje Pani Ada!

Waldemar Biniecki
Prezes
Kongresu Polonii Amerykańskiej
w Wisconsin

Bookmark and Share
Tuesday, February 7th, 2012 Newsletter No Comments