Archive for August, 2011

Komunikat Konsulatu Generalnego RP w Chicago

Konsulat Generalny RP w Chicago zawiadamia, że dnia 04 sierpnia 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wydał postanowienie, w którym zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Data wyborów została wyznaczona na dzień 09 października 2011 r., natomiast zgodnie z art. 39 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. 21, poz. 112 z późn. zm.) głosowanie w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbędzie się w sobotę dnia 08 października 2011 r. w godzinach 7.00-21.00.

 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, określającym terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych, informacje o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu 18 września 2011 r.

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że zaproponował utworzenie łącznie dziewięciu obwodowych komisji wyborczych, ośmiu w aglomeracji chicagowskiej oraz jednej w aglomeracji Detroit, właściwych do przeprowadzenia głosowania osobistego. Rozproszenie komisji ma służyć zapewnieniu sprawnego przebiegu głosowania. Zaproponowano utworzenie następujących obwodowych komisji wyborczych:

 1. Konsulat Generalny RP w Chicago: 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610;
 2. Związek Podhalan w Ameryce Północnej.: 4808 South Archer Avenue, Chicago, IL 60632;
 3. Polska Katolicka Misja pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego: 21W411 Sunset Avenue, Lombard, IL 60148;
 4. Parafia Św. Konstancji: 5843 West Strong Street, Chicago, IL 60630;
 5. Parafia Św. Jacka: 3636 West Wolfram Street, Chicago, IL 60618;
 6. Związek Narodowy Polski: 6100 North Cicero Avenue, Chicago, IL 60646;
 7. Parafia Św. Ferdynanda: 5900 West Barry Avenue, Chicago, IL 60634;
 8. Parafia Św. Trójcy: 1118 North  Noble Street, Chicago, IL 60642;
 1. Kongres Polonii  Amerykańskiej, Oddział Michigan: 11333  Joseph Campau Street, Hamtramck, MI, 48212.

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 62 ustawy Kodeks Wyborczy po raz pierwszy wprowadzono możliwość głosowania korespondencyjnego, które umożliwi skorzystanie z czynnego prawa wyborczego osobom zamieszkałym poza Chicago i Detroit. Dla celów głosowania korespondencyjnego zaproponowano następujące obwodowe komisje wyborcze:

 1. Konsulat Generalny RP w Chicago: 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610;
 2. Związek Narodowy Polski: 6100 North Cicero Avenue, Chicago, IL 60646;
 3. Parafia Św. Trójcy: 1118 North  Noble Street, Chicago, IL 60642;

 

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu oraz dokonanie rejestracji w spisie wyborców. Uruchomienie internetowego spisu wyborców w poszczególnych obwodach głosowania nastąpi niezwłocznie po urzędowym ogłoszeniu obwodów głosowania za granicą.

 

Konsulat Generalny RP w Chicago będzie na bieżąco informował o kolejnych czynnościach wyborczych.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Bookmark and Share
Wednesday, August 24th, 2011 Newsletter No Comments