Archive for November 11th, 2010

List do KS Polonia z okazji Jubileuszu 60 lecia

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Sportowego Klubu „Polonia”, przesyłam Państwu serdeczne gratulacje i najlepsze pozdrowienia.

Wyrażam równocześnie moje szczere uznanie dla  Państwa działalności ,której zawsze przyświecały największe wartości:

miłość do Boga,Ojczyzny i ludzi ,w których zaszczepialiście umiłowanie polskiej kultury i tradycji.

Pochylam z szacunkiem głowę nad tymi,którzy już odeszli i

z ufnością patrzę w przyszłość.

Wszystkim Wam uroczyście i serdecznie dziękuję za to, że kształtujecie ludzi, którzy pamiętają skąd pochodzą. Ludzi, którzy cenią swoje tradycje, którzy mogą wnieść wiele  tego, co  polskie w życie kraju emigrantów .

W imieniu własnym i Kongresu Polonii Amerykańskiej w Wisconsin, życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wytrwałości w pięknym dziele utrwalania Polskości na obczyźnie.

Waldemar Biniecki

Prezes

Kongresu Polonii Amerykańskiej

w Wisconsin

Bookmark and Share
Thursday, November 11th, 2010 Newsletter No Comments